Поради

Арматурна сталь

Область застосування арматурної сталі

1.1 Цей документ встановлює загальні вимоги та визначення для експлуатаційних характеристик арматурної сталі, що зварюється, що використовується для армування бетонних конструкцій, що постачається у вигляді готової продукції у формі:

 • прутків, бухт (катанка, дріт) та розмотаних виробів;
 • аркушів машинного зварювання заводського виготовлення;
 • гратчастих балок.

1.2 Сталі відповідно до цього документа мають ребристу, виїмчасту або гладку поверхню.

1.3 Цей документ не поширюється на:

 • зварювальну арматурну сталь;
 • оцинковану арматурну сталь;
 • арматурну сталь з епоксидним покриттям;
 • корозійно-стійку арматурну сталь;
 • сталі для попередньої напруги (див. prEN 10138-1-4);
 • смуга з виїмками;
 • подальша обробка, наприклад, різання або різання та згинання.

2 Нормативні посилання

Для застосування цього документа необхідні наступні посилання. Для датованих посилань застосовується лише вказане видання. Для недатованих посилань застосовується останнє видання посилального документа (включаючи будь-які включно з будь-якими поправками).

 1. EN 10020:2000, Визначення та класифікація марок сталі
 2. EN 10079:1992, Визначення сталевих виробів
 3. EN ISO 377, Сталь та сталеві вироби – Розташування та підготовка зразків та зразків для механічних випробувань (ISO 377:1997).
  випробувань (ISO 377:1997)
 4. EN ISO 7500-1:2004, Металеві матеріали – Перевірка статичних одновісних випробувальних машин – Частина 1.
 5. Верифікація та калібрування системи вимірювання сили (ISO 7500-1:2004)
 6. EN ISO 15630-1:2002, Сталь для армування та попереднього використання. напруги бетону – Методи випробувань – Частина 1.
 7. Арматурні стрижні, катанка та дріт (ISO 15630-1:2002)
 8. EN ISO 15630-2, Сталь для армування та попередньої напруги бетону – Методи випробувань – Частина 2: Зварювальна арматура, тканина (ISO 15630-2:2002)

таблиця маркувань

Терміни та визначення

таблиця маркірок
Для цілей цього документа застосовуються терміни та визначення, наведені в EN 10020:2000 та EN 10079:1992 та застосовуються наступні.

3.1 Арматурна сталь – сталевий виріб з круглим або практично круглим поперечним перерізом, придатний для армування бетону.

3.2 Ребриста арматурна сталь арматурна сталь, що має не менше двох рядів поперечних ребер, які рівномірно розподілені по всій довжині.

3.3 Поздовжнє ребро рівномірний безперервний виступ, паралельний осі прутка, стрижня або дроту.

3.4 поперечне ребро будь-яке ребро на поверхні прутка, катанки або дроту, відмінне від поздовжнього ребра.

3.5 висота ребра, h відстань від найвищої точки ребра (поперечного або поздовжнього) до поверхні стрижня, що вимірюється за нормаллю до осі дроту, стрижня або дроту.

3.6 відстань між ребрами або вм’ятинами, c відстань між центрами двох послідовних поперечних ребер або двох послідовних заглиблень, виміряна паралельно до осі прутка, стрижня або дроту.

3.7 кут нахилу поперечного ребра або заглиблення, ß кут між віссю поперечного ребра або заглиблення та поздовжньою віссю прутка, стрижня або дроту

3.8 кут нахилу бічної поверхні поперечного ребра, α кут нахилу бічної поверхні ребра, виміряний перпендикулярно до поздовжньої осі ребра

3.9 відносна площа ребра, fR площа проекції всіх ребер на площину, перпендикулярну до поздовжньої осі прутка, стрижня або дроту, поділена на відстань між ребрами та номінальне коло

3.10 арматурна сталь із виїмками арматурна сталь із певними заглибленнями, рівномірно розподіленими по всій довжині.

3.11 глибина вдавлювання, t відстань між поверхнею дроту та найглибшою точкою вдавлювання.

3.12 ширина вдавлювання, b ширина заглиблення, що вимірюється паралельно осі прутка, стрижня або дроту.

3.13 гладка арматурна сталь арматурна сталь з гладкою поверхнею

3.14 Котушка. Одинарна довжина арматурної сталі (зазвичай стрижня або дроту), намотана у концентричні кільця.

3.15 Розмотаний продукт арматурна сталь, виготовлена в бухтах і згодом випрямлена для подальшої обробки.

3.16 Номінальна площа поперечного перерізу,площа поперечного перерізу, еквівалентна площі круглого плоского стрижня того ж номінального діаметра d (тобто 42 πd )

3.17 Зварне полотно з’єднання поздовжніх і поперечних прутків, стрижнів або дроту однакового або різного номінального діаметра і довжини розташованих по суті під прямим кутом один до одного і зварених між собою на заводі електричним контактним зварюванням за допомогою автоматичних машин у всіх точках перетину.

3.18 Гратчаста балка дво- або тривимірна металева конструкція, що складається з верхньої хорди, однієї або декількох нижніх хорд і безперервних або переривчастих діагоналей, які приварюються або механічно з’єднуються з хордами.

3.19 Характерне значення значення властивості матеріалу або виробу, що має встановлену ймовірність того, що його не буде досягнуто при гіпотетичному випробуванні.
необмеженої серії випробувань.

ПРИМІТКА Це значення зазвичай відповідає певному фрактилю передбачуваного статистичного розподілу конкретної властивості матеріалу або виробу.

3.20 Мінімальне значення значення, нижче якого не повинен опускатися жоден результат випробування.

3.21 Максимальне значення, яке не повинно перевищувати жодного результату випробування.

3.22 Партія кількість прутків, стрижнів, дроту або розмелених виробів одного номінального діаметра та одного лиття або в мотках, або в прутках, або будь-яку кількість звареної тканини або гратчастих балок одного типу, виготовлених одним виробником та представлених для огляду у будь-який час.

3.23 Заводський виробничий контроль – постійний внутрішній контроль виробництва, що здійснюється виробником.

3.24 Напівфабрикат продукт, який вимагає подальшої обробки для досягнення стандартних та спеціальних властивостей, зазначених у цьому документі для арматурних сталей.

3.25 Стандартна властивість властивість, яка міститься в цьому документі як частина вимог заводського виробничого контролю для кожної випробуваної
одиниця.

3.26 Спеціальна властивість це властивість, що міститься в цьому документі, яка не визначається в рамках вимог заводського виробничого контролю
для кожного випробувального блоку.

3.27 Стандартна зварна тканина зварена тканина, виготовлена відповідно до заданих умов постачання та наявна на складі.

3.28 Зварювальна тканина спеціального призначення зварена тканина, виготовлена відповідно до специфічних вимог користувача.

3.29 Продовжній дріт арматурна сталь у напрямку виробництва зварного полотна.

3.30 Поперечний дріт арматурної сталі, перпендикулярний напряму виробництва зварної сітки.

3.31 Здвоєні дроти. Два дроти одного технічного класу та номінального діаметру, розташовані поруч один з одним як пара.

3.32 Крок зварного полотна міжцентрова відстань дротів у полотні зварної тканини.

ПРИМІТКА Для тканини із здвоєних дротів крок вимірюється між дотичними сусідніх дротів.

3.33 Звис зварного полотна, u1, u2, u3, u4 довжина продольних або поперечних дротів, що виступають за центр зовнішньої проволоки, що перетинається в полотні
зварена тканина.

ПРИМІТКА Для зварного полотна з двох дротів звис вимірюється від лінії торкання сусідніх дротів.

3.34 Довжина листа звареної тканини, L розмір найдовшої сторони листа зварної тканини, незалежно від напрямку виробництва.

3.35 Ширина зварного полотна, B розмір найкоротшої сторони листа зварного полотна, незалежно від напрямку виробництва.

3.36 Стандартна гратчаста балка гратчаста балка, виготовлена відповідно до заданих умов постачання та наявна на складі.

3.37 Спеціально виготовлена гратчаста балка гратчаста балка, виготовлена відповідно до конкретних вимог користувача.

3.38 Нижня хорда – набір поздовжніх арматурних сталей, розташованих у нижній частині гратчастої балки.

3.39 Верхня хорда поздовжня арматура, розташована у верхній частині гратчастої балки, основною сталлю якої є або арматурна сталь, або сталева смуга.

3.40 Діагоналі арматурні стрижні, що з’єднують верхній та нижній хорди решітчастої балки.

ПРИМІТКА Вони утворюють гармонійні криві у разі безперервних діагоналей або є незалежними елементами у разі переривчастих діагоналей.

3.41 Довжина решітчастої балки, L загальна довжина решітчастої балки.

3.42 Розрахункова висота гратчастої балки, H1 відстань між найнижчою точкою нижньої хорди та найвищою точкою верхньої хорди.

3.43 Загальна висота гратчастої балки, H2 відстань між найнижчою точкою і найвищою точкою гратчастої балки.

3.44 Звис решітчастої балки, u1, u2 довжина діагоналей за межами верхньої (u1) або нижньої (u2) хорди.

3.45 Розрахункова ширина гратчастої балки, B1 відстань між крайніми точками нижніх хорд.

3.46 Габаритна ширина решітчастої балки, B2 відстань між крайніми точками решітчастої балки.

3.47 Крок діагоналей, Ps відстань між еквівалентними послідовними точками перетину діагоналей з хордами.

3.48 Кут нахилу діагоналей, ϑ кут між віссю діагоналі та поздовжньою віссю гратчастого ригеля у площині діагоналі в середині висоти гратчастої балки.

3.49 Технічний клас тип арматурної сталі, що визначається її експлуатаційними характеристиками, що ідентифікується унікальним номером виробу.

3.50 Марка арматурної сталі марка сталі, що визначається характерними вимогами до межі плинності та пластичності.

Далі буде…

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *